Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CHARTERS en2; iaot

Philippi Cobels articulen tusfchen Stad en Lande;

In Chron. MS. Ab. Eppens. Brief van aanftelling der Ommelander Gedepu* teerden, i. Otl.

In de Ommel. Arch. Authorifatie op gemelde Gedeputeerden om penningen te ligten, tot defenfie der Ommelander privilegiën tegens Groningen. Ibidem.

Provifioneele decifie van de Gouvernante tusfchen Stad en Lande. Ibidem.

Placaat des Konings, verbiedende den uitvoer van gemalen of ongemalen graan buiten de landen van herwaarts over. 3. Otl.

By Swartfenb. I. c. p. 581. Warffs-conftitutie op het ftuk der Rigteren, Hovelingen; en over de wyze van procedeeren. 6.Nov. In het Proth. ten Hove Prov. Adidem, dat alle fententien, geweezen tegens de conftitutie van den 7. Nov. 1560, van geene waarde zyn. Ibidem.

15^3-

Renverfaal van Albert Wyffring aan Borg. en Raad in Groningen, wegens het Amptmanfchap der beide Oldampten. in Febr. By my in H. S. Corre&ie van het Selwerder Lantregt in eenige poincten. Ibidem.

Placaat des Konings om zig niet te begeeven in vreemden dienst. 24. May.

By Swartfenb. I. c. p. 586.

A a Adl-

Sluiten