Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

s.o6 REGISTER van

Brief van § der tienden tot Haren, ten behoeve van Aike Onita. 27. April. Ibidem B. 3. 31. Attedatie, of verzegelde depofitie van het verdrinken eeniger dorpen in den Dollart, met de gelegentheid derzelve. Ibidem F. 3. $. Warrfs-oordeel, dat de Wedman op den zeiven eed, daar mede hy den Redger gezworen heeft, ook den Lankrigter zal bedienen. 24. May. ■ In het Proth. ten Hove Prov. Ordonnantie des Konings, om voortaan in de tydrekening het jaar met den eerden January te beginnen. 15. July.

By Swartfenb. L c. p. 647. Adidem, om tot Augustus eerstkoomende geenc graancn uittevoeren. 15. Sept. Ibidem p. 653. Placaat van Borg. en Raad, Gezwoorne Meente etc. tegens het mestrekken. 4. Nov. By my in H. S. Adidem op het beknuppen der verzegelings. 4..N0V. Ibidem.

Adidem op het aanteekenen der praetenfien in de ftads fchryfkamer. 4. Nuv. Ibidem.

Misfive van Borg. en Raad aan den Stadhouder, verzoekende, dat het kooren niet moge geviiiteert worden. 17. Dec. Ibidem.

1566.

Brief van voorfchryvinu van Borg. en Raad aan den Rigter te Emlichen, in eene civile zaak. 4 Jan. In het Stads Orddboek^van 156j—1577.

Brief

Sluiten