Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CHARTERS enz. ai*

Placaat des Konings, gelastende, dat alle afgedankte knegten aanltonds moeten vertrekken elks na zyn plaats en bedryf, en zig niet te begeeven in vreemden dienst. 14. Sept.

By Swartfenb. L c. p. 716. Commisfie van den Koning op Lieuwe Everard cn Jan Charles, om informatie te neemen van de binnenlandlche nieuwigheden, beroerten, en mefufen. 14. Sept.

Ibidem p. 717. Placaat des Konings tegens het vertrekken uit den Lande, by pcena van fuipect gehouden te worden aan de inlandfche beroertens. 18. Sept.

Ibidem p.718; zie ook Bor Cc. p. 123 verfo. Adidem, om zig niet te begeeven in buitenlandfche krygsdienst. 7. Oei. Ibidem p. 720. Commisfie van Koning Philip, voor den Hertog van A!ba, tot Gouverneur Generaal van de "Nederlanden. 13. 08.

By Bor l. c.p. 133 verfo; Cau l. c. t.^.p.^B. Renverfaal van Harmen Clandt aan Borg. en Raad, wegens liet Amptmanfehap der beyde 01dampten. 28. 08. By my in tl. S. Placaat des Konings om tot aan Bamisfe eerstkomende geen haver uittevoeren. 8. Nov. By Swartfenb. I. c. p. 722. Commisfie van den Plertog van AIba op Lieuwe Everard en Jan Charles, om informatie te neemen op de troebles &c. 17. Nov. Ibidem p. 723. Sohriftelyk affcheid van de Gouvernante, genomen by de Staten en Steden van Nederland. 9. Dec. By Bor. Lep. 132 verfo; Cau 1. c. p. 4.9.

Bb 2 Laa-

Sluiten