Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3i4 REGISTER van

Adidem om de geeftelyke goederen niet te ver-» koopen, of te bezwaaren. Ibidem.

Adidem confirmeerende alle de placaaten van Keizer Karei, raakende de religie. Ibidem.

Bevel van den Hertog van Alba aan Stad en Lande om nanteneemen den nieuwen Bisfchop; als mede over het bouwen van een kalteel in de Stad. In de Supplic. tot Spiers f. 20; by Schotan. in tabl. p. 58.

Ordonnantie van den Hertog van Alba, dat alle die van de confoederatie der Édelen binnen 30 dagen moeten komen pardon verzoeken, zullende na dien tyd geen gratie kunnen verwerven. 24. Aug. By Swartfenb. I. c. p. 747.

Placaat des Konings , dat alle proviandiers hunne rivres zullen hebben te transporteeren naar het leger omtrent Maalhicht, met vryheid van tollen. 31. Aug.

Ibidem p. 748.

Bevel van 's Konings Raad om procesfien en gebeden te doen, tot voorfpoed over 's Konings wapenen. i!>. Sept.

Ibidem p. 753-

Bevel van Borg.' en Raad aan den Prior van Esfen, denPater tenHoorn, dcFafloren vanllaren enWolde, den Abt van ter Munten, den Provest tot Hilligerlee, de Paftoren van Zuidbroek en der grooter Munte, om met den Abtsftaf, koorkappen, rokken , en andere ornamenten optekomen, ten einde den nieuwen Bisfchop te ontvangen. 27. Sept. Gecit. in aant.

Verzegelde brief van den Bisfchop van Munfter, raakende de parochie van Wetzinge.

In de 6tads Arch. L.M.1.51. Pla-

Sluiten