Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CHARTERS enz. 215

Placaat des Konings om neerftige informatie te laten doen na de autheurs en verlpreiders van oproerige boeken en gefchriften, en dezelve te apprehendeeren. n. Nov.

By Bor l. c. f. 180; Swartfenb. I. c.p. 756. Misfive van den Hertog van Alba aan Borg. en Raad, ter bekendmaaking der komst van de Heer van Billy met fes vaandelen Waaien. 31. Dec. By de Heeren Drieffen in originali. Waifï's-conftkurie over het verblyf der partyen op den WarlF.

In het Proth. ten Plove Prov.

1569.

Placaat van den Hertog van Alba, dat geen Griffiers, Secretarifen of Notarifen zullen neemen informatien in zaaken der troebles. 11. Jan. By Swartfenb. I. c. p. 760. Commisfie op F. Fritema, als Ontvanger der geconiisceerde goederen der gevlugte uit ótad en Lande. 21. Febr.

By 'Warcus, Sententien van Alba. p, 22. Placaat des Konings, dat niemand magTïudeercn op andere , dan binnenlandfche, Univerfiteiten en op die van Romen, etc. 4. Maart. By Szvartfenb. I. c. p. 764. Adidem nopens de zaak en quaestie met Engeland. 31. Mart. ° By Bor. I. c. f. 199 verfo. Citatie van Borg. en Raad, op bevel van Kon. Maj.Commisfanfen, op verlèheide vlugtclingen om te compareeren den 17 may voor den Hertos- van Alba. 26. April.

In de Sapplic. tot Spiers f. 31 verfo. Antwoord van gemelde vlugtelingen aan Borg. en

Raad,

Sluiten