Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*i6 REGISTER van

Raad, zig beklagende over die citatie, als ftrydig met de Stads privilegiën. 5. May. Ibidem f. 32 verfo. Inftrutnentum proteftatioris et appellationis van gemelde vlugtelingen, gepasfeert voor Notaris en getuigen binnen Embden. 5. May. Ibidem f. 33. Misfive van gemelde vlugtelingen aan den Koning van Spanjen. Ibidem f. 35. Volmagt van gemelde vlugtelingen op Hans Frefen, om van hunnent wegen fchriftelyk te fuppliceeren by den Koning van Spanjen. 9. May. ibidem f. 36 verfo. Tweede citatie der gevlugte, thans uit naam des Konings, om binnen drie agt dagen te compareeren, by poena van eeuwige ban en confiscatie der goederen. 17. May. Ibidem f. 37 verfo. Certificaat van de Stads Secretaris, cn deurwaarder van het afleezen der bovenfiaande citatie, en het verder exploiéteeren van dezelve. By my in tl. S. Verzegelde Leenbrief, waarby Karei Graaf van Aremberg beleent word met de Heerlykheid Wedde en Westerwolde. 4. Juny. In de Siads Arch. I. 3. 21. Tweede protefiatie en appellatie der Groninger vlugtelingcn. 1. July.

In de Suppl. etc. f. 40 verfo. Derzelver tweede misfive aan Borg. en Raad.

3- Juh>

Ibidem f. 39 verfo. Derzelver tweede fupplicatie aan den Koning van Spanjen, met 'sKonings apoltille.

Ibidem f. 42. Der-

Sluiten