Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

m REGISTER van

Volmagt der gebannene uit de Omlanden op To-

„nZ mu™ hmTU weSen re(lues* tepraefcntee* ren by Alba. 29. Sept.

Ibidem f. 49 verft). Supplicatie der Omlander ballingen aan den Ko-

Ibidem f. 48 verfo. Verzoek van den bode om befcheit op de ge^ melde twee requesten, met de apoftil. 12. Otl. Ibidem f. 49 verfo. Deszelfs nader verzoek.

Ibidem f 50. Generaal Pardon des Konings van Spanjen (biet gepublueert den 6. Aug. i5?0T) 16. Nov. ^ By Bor l. c. f. 230 verfo.

Eppts" Tn0t.Redger ]rae3e Loth™z ™Ahd

In bet MS. Chron. van Ab. Eppens. Verklaaring van het Stadsboek, (lib. a | o,l waarby het beroven van een hand geftelt word op half mannegeld. 29. Nov. p

Gecit. in aant.

1570.

Sententie van den Bloedraad tegens 66 gevlugte perfoonen uit de Stad Groningen. 10 fan.

By Marcus Sententiën van Alba etc. p. zia Adidem tegens 86 perfoonen uit de Ommelanoen. 10. jan. Ibidem.

Placaat des Konings, op het ftuk der zilvere munt gearresteerd. 2. Maart. By Swartfenb. I. c. p. 776

,J ■!?r 6 Van den Bloedra^ «gei» drie perfoo, nen uit Groningen. 31. Maart.

By Marcus l. c. f. 228. Her,

Sluiten