Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CHARTERS en2. 219

Hernieuwing van de ordonnantie des Keizers, in dato den 25 Sept. 1550, door zyne Kon. Maj. geconfirmeert den 20. Aug. 1556, rakende de Religie. 9. May.

By Swartfenb. I. c. p. 784. Placaat en ordonnantie des Konings op de boek? drukkeryen, en het verkopen van boeken. 19.May. Ibidem p. 768 ; Tweede Placaatb. van Vlaanderen, p. 8.

Adidem tegens den invoer van Engelfche waaren in deeze landen. 3. Juny. Ibidem p. 792. Adidem om een declaratie van fchaade, door de Engelfchen veroorzaakt, optegeeven binnen een maand na publicatie van deezen. 7. Juny. Ibidem p. 792; Winfemius Chron. f. 555. Ordonn. van Borg. en Raad, Gezwoorne Meente etc. op het borgen der gelagen, door vvyn en biertappers. 29. Juny. By my in H. S. Ordonn. des Konings op 't ftuk van de crimïneele Juftitie in de Nederlanden. 5. July. (hier gepubliceert den 8 Mart. 1571.)

By Swartfenb. I. c. p. 795 ; Cau t. 2. ƒ. 1007J Adidem aangaande den ftyl generaal, te onderbladen in de crimineele procedures in de Nederlanden. 9. July. Ibidem p. 819. Bevel van Borg. en Raad om de huizen, boomen^ en heggen binnen den bcgrype van het te leggen kasteel aftebreeken. n. July. Gecit. in aant. Bevel van den Hertog van Alba om de voorige ordonnantiën tegens de ketteryen qp nieuws te C c 2 pu-

Sluiten