Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«24 REGISTER van

monopoliën, en verdieringe van graanen. 30. Nov.

By Swartfenb. I. c. p. 87a. Ordre van Borg. en Raad, hoe ver des panders executie van Roffart en weete gaat. 4. Dec.

Gecit. in aant. Mandaat van Borg. en Raad op de ingezeetenen van Selwert en beide Oldampten, om volmagten te zenden, ter aanhooring der fchriften van Kon. Maj. betreffende hunne coltumen. 4. Dec.

Ibidem.

Coffumen van Selwert, overgegeeven aan Borg. en Raad. 7. Dec.

By my in H.S; en by de Soc. P. E. I. P.

1572.

Brief aan den Graaf van Megen, ter geleide varï de coffumen van de Stad, der beide Oldampten, en Selwert, aan hem toegezonden van wegens Borg. en Raad, naar luid van het bevel van Alba. 2. fait,

Gecit. in aant. Placaat des Konings, waarby het krygsvolk verboden word zig uit het leger, garnilben, of krygsdienst te abfenteeren zonder verlof, of pasport. 29.Jan, By Swartfenb. I. c. p. 879. Nader placaat van Borg. en Raad voor de 01dampffers, als dat van den 3. Oct. 1571. 5. Febr. Gecit. in aant. Raads-ordonn. dat die iemand wond boven de boete ook het meestertoon zal betaalen. 15. Febr. ibidem.

Placaat des Konings, prolongeerende het termyn van het generaale. pardon. 22. Febr. By Bor l. c, 1,5. p. 232.

Man-

Sluiten