Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CHARTERS enz. 227-

Klagten van Borg. en Raad aan den Collonel, wegens dat hy de Raadsheeren Gruys en Ulger, en eenige andere borgeren mee wyf en kinderen, de Stad had laten uitzetten. 27. Sept. Ibidem.

Ordonnantie en placaat des Konings om te annoteeien alle roerende en onroerende goederen, actiën en fchulden der rebellen, en tot nadere dispofitie te bevvaaren. 6. 0£ï.

By Sivartjenb. Lep. 907; en den Hoof lm. de Silter in H. S. Misfive van den Hertog van Alba an Gillis van Barlaimont, Baenreheer tot Hyerges, om gemeld placaat mede alhier te publiceeren. 8. 0&. By den Hooftm. de Sitter in H. S. Placaat des Konings, waarby verboden word met de rebellen te handelen, of eenige koopmanlehap te doen ; nog dezelve victualie toe te voeren. 21. Nov. By Swartjenb. I. c.p. 913.

1573-

Ordonnantie van Don Louis de Requefens aan den Heer van Billy om informatien te neemen van de fchaden, fchattingen, geweld en verdrukkingen, die de ingezeetenen door inlegering van het krygsvolk geleden hebben. 15. jannar. ibidem p. 921. Placaat des Konings casfeerende alle paspoorten, niet onder het groot zegel verleend; dog permitteerende om victualie te haaien uit de landen der rebellen. 16. Jan. Ibidem p. 922. Adidem, om geen waaren of koopmanfehappen, komende van de vyanden en rebellen van zyne Dd 3 Ma-

Sluiten