Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C30 REGISTER van

dewyk van Nasfau by Nimwegen op de Mookerheide bevogten 19. April.

By Swartfenb. I, c.p. 970. Warffs-conltitutie over injuricn. 2,1. April.

In het Proth. ten Hove Prov. Verzegelde notariëele verklaaring wegens de informatien tegens den Lieut. Johan de Mepfche. 24. April.

In de Ommel. Arch. doos C. Vidimusbrief van Philips de II. Koning van Spanjen aan Lieut. Johan de Mepfche in den Ham, Wegens 500 gld jaarlykfche rente. /// de Stads Arch. P. r. 3. Weigering der Ommelanden om te contribueeren tot herttel der dyken in het Kley Oldampt. 29. April. \ Gecit. in aant. Vergelyk daarover gemaakt, door den Stadhouder Billy. 30. April, ibidem.

Bulle van vergiffenis en abfolutie, door Paus Gregorius de Xllt. 30. April. By Bor l. c.p. 29 verfo. Stads protest tegens de aanftelling van den Rentm. Fritema als Hooftman. 3. May. Gecit. in aant. Raads-ordonn. dat de wkftuiver van anno 1453 zal gelden zeven plakken. 15. May. Ibidem.

Refolutie van het Winfumer Zylvest over het aanltellen van een Notaris. 2. Juny. By de Heeren Dries/en in H. S'. Vericheide refolutien op het maaken der dyken in het Kley Oldampt, en verdeeling daarvan door het lot. in Juny.

Gecit. in aant. Brief

Sluiten