Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*4» REGISTER vAïf

Ordfe om de materiaalei! op het kasteel te dóen verkoopen tot betaalinge der creditoren. 18. Febr. Gecit. in aant. Verzeekering door de Stad aan het Hof gegeven , ten einde van de bezetting bevryd te worden, en de demolitie van het kasteel te erlangen. 13.Maart. Ibidem.

Publicatie van Borg. en Raad, om tot reparatie der afgebrande Martini tooren vrywillig geld te contribueren. 17. Mart. By my^ in H. S. Verklaaring, dat Borg. en Raad, ten overftaan van Jonker Willem vanDoetecum, gezwooren hebben gehoorzaamheid aan de Ko.Majefteit, ofte derzelver Gouverneur Generaal. 18. Mart. Ibidem.

Publicatie van Borg. en Raad, dat alle logementhouders de naamen der vreemde perfoonen des avonds zullen overgeeven, by 5 mark breuk. 22.Mart. Gecit. in aant. Mandaten der Hooftmannen op de Ommelanden, om te helpen tot afbreeking van het kasteel. Gecit. in Chron. MS. Ab. Eppens. Protest der Ommelanden tegens gemelde mandaten.

In de Ommel. Arch. doos C. Ordonnantie en artikelbrief voor de Schutterv en Borgerwagt. 3. April. Gecit. in aant.

Adidem voor den Provoost des Boreerlvken Regiments. 3. April. Ibidem.

Acte de non praejudicando door Borg. en Raad gegeven aan de Gezwoorne Meente, dat haar gaan

•11-

Sluiten