Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

&44 REGISTER van

Adidem om den Hollandfchen daalder niet hooger uittegeeven , of te ontvangen, dan tegens 27 fluivers. 17. July. Ibidem p. 1141. Mislive van Don Johan van Oostenryk, meldende de redenen van zyne retraite op het kasteel van Namen. 24. July. Ibidem p. 1142. Tweede misfive van Don Johan, waarin nader reden geeft van zyne retraite. 1. Aug. Ibidem p. 1143. Reekeninge van der Waaien uitkoop, geapprobeert by Stad en Lande. 25. Aug., en 3. Sept. By my in H. S. Dispuit tusfchen Stad en Lande, over het familiegelt. 27. Aug. Gecit. in aant. Placaat van Koning Philips tot bevordering der execatien, by de Hooftmannen kamer verleent, op klagten van den Oldcrman wegens het ftapelregt.

In de Stads Arch. C. 2. 5. Aanftelling van den Grave Georg van Lalaing tot Stadhouder van Friesland , Groningen, Ommelanden, en Drenthe. 31. Aug.

By Szvartfenb. I. c. p. 1150. Misfive van de Generaale Staaten om den Grave Van Lalaing als Stadhouder te erkennen. 31. Aug. Ibidem p. 1151. Adidem, houdende eene zeekere ordonnantie, by Don Johan op den 10. Aug. aan de Hoofcmans Verleent, in furcheance. 16. Sept. In Chron. MS. Ab. Eppens. Scherpe brief van Rennenberg wegens het ftrem-

men

Sluiten