Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CHARTERS enz. 247

Adidem, ordonneerende alle amptenaaren te inventarifeeren, en te bewaaren de goederen van de aanhangers van Don Johan van Oostenryk, etc. 7. Dec.

By Szüartfenb. I. c. p. 1167. Artikulen en conditiën, by de Generaale Staten opgefteld, om dezelve door den Aartshertog Matthias te doen bezweeren, eer hy ontvangen zal worden in het gouvernement dezer Landen. 8.Dec. By Bor l. 12. p. 927. Misfive van Don Johan aan de Staaten van Stad en Lande, om met hem te blyven houden, en hem gezanten toe te fchikken. Gecit. in aant. Schriftelyke belofte van Johan Starckenborch, en Sibolt Byma, waarop uit hunne detentie ontflagen zyn. 9. Dec.

By Bor Lu; en by my in H. S. Adidem van Christoffel van Ewfum. 12. Dec.

Gecit. in aant. Commisfie van de Generale Staaten op Philips van Marnix Pleer van S. Allegonde, en Doet. J\icafius Sille om te reizen naar Groningen, ter relaxatie van de gedetineerde Ommelander Heeren. 11. Dec. Ibidem.

Vrybrief van Borg. en Raad voor alle de Ommelander Landdags-comparanten. 14. Dec. By my in H. S. Ordonn. voor de geene, die de wagt hebben by de Ommelander gedetineerde, ten huize van Westendorp. 20. Dec. Gecit. in aant. Verfcheide memorien, raakende de wateringen en wegen by de borg Kleishuis, Hankemahorn,

Ruis-

Sluiten