Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CHARTERS enz. 251

donnantie op de generaale middelen. 3. May. By IVmjemius in Chron. f. 612. Protest der Ommelanden tegens de Stad. 4. May.

In de Ommel. Arch. doos C. Misfive van den Aartshertog Matthias aan den Grave van Rennenberg om het placaat van de generaale middelen te publiceeren, en te doen onderhouden. 5. May.

By Winfemius l. c. f. 612. Eenige requesten van de Prelaten, en Edelen der Ommelanden, door Borg. en Raad alhier gevangen geftelt.

In de Stads Arch. A. 1. 10. Borgtogt, waarop Afinga Entens geaccordeert is in zyn huis te gaan, zonder daar egter uit te mogen gaan, of te ontwyken. 0. May. Gecit. in aant. Commisfie op Reint Alberda en Joost van Cleef, om wegens de Stad tegens de Ommelanden ten Hove te fuppliceren. 12. May. Ibidem.

Placaat op naam des Konings, waarby de Steden Deventer en Campen voor vyanden verklaart worden , wegens aankleeving aan Don Johan. 2g.May. By Dumbar Anal. t. 3. p. 518. Diergelyk placaat tegens Zwol. 25. May.

By van Hat turn, befchr. van Zwol. 3 d. p. 163. Middelen van accoord, geproponeert door den Prince van Orange, den Grave van Swartfenborg etc. ten einde het verfchil tusfchen Stad en Lande by te leggen; en door de Gedeput. van de Stad en Ommelanden aangenomen op het welbehagen van hunne Principaalen. 30. May. By my in H, S.

Gg 2 Eeni-

Sluiten