Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

%a REGISTER van

Eenige requesten van Joh. de Mepfche, Kon. Maj. Lieutenant, om uit zyn arrest ontflagen te worden.

In de Stads Arch. A. i. n. Acte, waarby de Lieut. Joh. de Mepfche gepermitteert word buiten de Stad te reizen, onder cautie de Je toties quoties fistcndo. 9. Juny. By my in H. S. Brief van Borg. en Raad, inhoudende hun debat en redenen, waarom de voorgeilage middelen Van accoord niet kunnen aanneemen. 16. Juny. Gecit. in aant. Revers, of acte de non praejudicando gegeven aan 't Goregt, wegens deszelfs hulp tot opmaaking der graft, en fterkte voor Botteringe poon. s8. Juny.

By my in II. S. Accoord der Stellemaker gilde met de Boumeesteren der gilden, over het houtkopen. 7. July. In het Gildeb. der Stellemakers. Misfive van den Aartshertog Matthias aan Groningen, om haar te bewegen tot de aanneeming van de voorgeilage middelen van accoord. 9. July. By my in H. S. Misfive van den zeiven aan den Graaf van Rennenberg , en Stad en Lande, om te hebben verklaaring , of men gezind zy de Religions vreede alhier aan te neemen. 14. July.

In Chron. MS. Ab. Eppens. (gelykluidend by Swartjenb. I. c. p. 1201O Misfive van Rennenberg aan de Staten der Ommelanden , ter geleide van bovengemelde misfive. 15- JuhIbidem.

Rt>

Sluiten