Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CHARTERS enz. 253

Religions-vreede, gemaakt en gefloten te Antwerpen. 22. July.

By Meteren Ned. Iiift. I. 8. f. 141; Du Moni t. 5. p. 1. ĥ 318. Declaratoir van Borg. en Raad over het posfes der iegten, die de Stad pretendeert in de Ommelanden te hebben. 31. July. By my in H. S. Ordonnantie van den Graaf van Rennenberg op de Rigters in de Ommelanden, om de ingezeetenen te conflringeeren, niettegenflaande het verbod van de Hooftmannen-Kamer, tot bctaaling van een half jaar taxt, op de Ommelander landdag te Winfum bewilliget. 4. Aug.

In Chron. MS. Ab. Eppens. Verzegeling van de aankoop van Vrou Remkes, of Peter"Ripperda heert te Winfum, voor 15000 Emder guld. 5. Aug.

In de Stads Arch. E. 2. 5. Protest der Ommelanden tegens het gedrag van Rennenberg. 28. Aug.

In de Ommel. Arch. doos C. Misfiven van zyn Alteze aan Borg. en Raad oud en nieuw; Taaimans Gezwoorne Meente cn Boumeesteren; en aan de gilden; tot relaxatie der aangehoudene Ommelander Heeren, en om aan te neemen de voorgeftelde middelen van accoord. Gecit. in aant. Antwoord der Stad Groningen op dezelve. 13.Sept. Ibidem.

Handelingen van de Pleeren de Corteville, van Voorst te Grimberge, de Gruitere, en de Cotthen, als Gedeputeerden van de Generaale Staten, met Stad en Lande, etc. Ibidem.

G g 3 Or-

Sluiten