Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

&$6 REGISTER van

1579-

Bevel aan de Paftooren Eeltz, en Koninclc, om zig voortaan in den kerkendiensttegedraagen, gelyk als voor de invoeringe des Bisfchops, en van het Kapittel. 2. Jan. Ibidem.

Procuratie van de Ommelanden op de Heeren Eysfo Jarges en Egbert Clant te Saaxura en Stedum, om te verfchynen op de vergadering, den 10. Januar. te Utrecht gelegd. 4. Jan.

By van den Spiegel Onuitg. ftuk. t.i. p. 126. Paspoort, door Borg. en Raad gegeven aan eenige Kanonnikken, om dadelyk te vertrekken. 5. Jan. By my in H. S. Refolutie over het houden van particuliere byeenkomlïen in de Ommelanden.

In de Ommel. Arch. doos C. Protest der Ommelanden, dat met de Stad niet zullen komen in communicatie, ten zy Barthold Entens en de Rentmr. Wynbrugge op vrye voeten geftelt zyn. 8. Jan. ibidem.

Brief van de Stad Groningen, verklaarende by herhaaling, dat de vreede van Gent en de generale Unie genoeg waare tot onderhouding van goede correfpondentie. 8. Jan.

By van den Spiegel l. c. p. 13 r. Brief op naam van de Ommelanden van Groningen, houdende, dat zy goede hoop hadden van een aanftaande vreede, en daarom befloien hadden by de generale Unie te blyven, agtende eene nadere verbintenis onnodig. 8. Jan. Ibidem p. 133. Brief der Gedeput. van de Ommelanden, waar

by

Sluiten