Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

z6z REGISTER van

Mandaat van den Graaf van Rennenberg, ter verklaaring, hoe ver de fauveguarde, aan den Stads Olderman gegeven, ftrekt. 20. July.

In Chron. MS. Ab. Eppens. Commisfie van gemelden Graaf op Bartholomeus Hindriks, Geert Potter, en Mr.GerritteWinfum, als aangeftelde Executeurs in de Ommelanden, ter ophaaling en beuring van de bewilligde fchattings. a6. July.

Ibidem.

Protest der Stad Groningen tegens Hindrik Velthuifen, die een muntflag in de Ommelanden wilde opregten. 28. July.

By my in H. S. {By den Heer Ippius is een Ommelander daalder destydes gemunt; zie ook Hal/erna l. c. p. 270.) Misfive van die van Groningen aanEmdcn, om te mogen hebben Menfo Alting als leeraar te Groningen. 28. July.

By Meihders Oostfr. Kak. Gefch. t. 2. p. 58. Nadere misfive van dankzegging der Groningers, dat M. Alting als leeraar vran Emden gekregen hadden, to. Aug.

By Meinders O. K. G. t. 2. p. 6$. Ordonnantie der nadere geünieerde Provinciën pp het ftuk van vergadering. 19. Aug. By Swartjenb. 4. d. p. 71. * Misfive van Borg. en Raad der Stad Groningen aan de Magiilraat van Leeuwarden, verzoekende berigt, of aldaar mede ontvangen waaien zeekere articulen van vreede, toegezonden dooide Generaale Staaten; gelyk zy ontvangen hadden &c. 24. Aug.

Ibidem p. 76. Declaratoir van den Graaf van Rennenberg, toege-

Sluiten