Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

264 REGISTER van

Protest der Ommelanden tegens de opening der Kamer, j 7. Nov. Gecit. in aant. Aanneeming van Borg. en Raad, Gezwoorne Meente, en de Gilden, van de ordonnantie, den 24. Oct. 1578 by den Aarts Hertog Matthias en de Generaale Staten beraamt, tot bylegging der verfchillen tusfchen Stad en Lande. 18. Nov. By my in II. S. Mandaat van den Graaf van Rennenberg, gelastende de Ommelanders om de Hooftmannen Kamer te moeten gehoorzamen. 28. Nov. Gecit. in aant. Articulen, waarop de Graaf van Rennenberg verklaart gereed te zyn binnen Groningen te komen. 9. Dec.

By my in H. S. Concept van der Stads aanneeminge dier articulen, aan de Gilden en het Borgerlyke regiment tot overweging ter hand gefteld. 10. Dec. Ibidem.

Brief van Rennenberg, waarby hy aandringt op eene verklaaring, of men de door hem geproponeerde articulen aanneeme, dan niet. 13. Dec. Gecit. in aant. Protest der Gezwoorne Meente van onfchuldig te willen zyn aan de gevolgen, indien de Gilden en het Borgerlyke regiment langer weigeren den Graaf binnen de Stad te laten. 15. Dec. By my in H. S. Nadere articulen, door den Graaf van Rennenberg voorgeftelt. 18. Dec. Ibidem.

Stads acceptatie dier articulen. 18. Dec. Ibidem.

Pla-

Sluiten