Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CHARTERS enz: sj6?

Weete en pardon van den Graaf van Rennenberg aan alle hooge en laage Officiers, die de Unie var» 1579 gevolgr zyn.

In de Stads Arch. B. 2. 22. Brief van Hopman Jan Cornput aan Jonkh. Died. Sonoy over het gepasfeerde te Gronii gen. 3. Maart. By Bor l. 14. f. 187^ Procuratie op Doede Tjarks, en Bonno Hijes, volmagten der Oldampten, om de Unie van Utrecht; aantenemen. 8. Mart.

In de Stads drch. E. 3. 4. Commisfie van den Prins van Orange op Jonkh.' Died. Sonoy om de pasfagien van de Bourtange en Coevorden te bezetten. 15. Mart. By Bor l. c. f. 188. Ban en edict des Konings van Spanjen tegens den Prins van Orange. 15. Mart. Ibidem f. 209. Vier misli ven der Ommelanden over kanon, geld tot werving van ruiters en foldaaten; en nader te geevene procuratien by die van de Ommelanden tot inwilliging der nodige contributien. In de Stads Arch. M. 2. 4. Refolutie der Ommelanden. 2. April.

In Chron. MS. Ab. Eppens. Misfive van J. D. C. uit Keulen, aan den Graaf van Rennenberg. 28. April. By Bor l c.f. 213. Adidem van Lubbert de Wale. 3. May. Ibidem.

Adidem van Bucho Aytta. 4. May.

Ibidem.

Ommelander refolutie of ordonnantie op het begeven van Paftoren, Vicarien &c. 18. May. Iu Chron. MS. Ab. Eppens.

1 i a Ge?

Sluiten