Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

268 REGISTER van

Generaal pardon voor die van Mechelen, gepubliceert door alle de Nederlanden. 23. May. By Swartjenb. 4. d. p. 157. Brief van Johan de Mepfche, waarin verklaart ordre te hebben, als Lieutenant van de Kamer, om van 's Koningswege den Aduarder zyl openteipeeren. In de Stads Arcb. A. 2. 10. Re verzaal van eenige beneficiën, de Stad competeerende.

ibidem 2?. 2. 3. Placaat van den Aartshertog Matthias, relatif Mechelen, gepubliceert door alle de Nederlanden. 8. Juny.

By Swartfenb. I. c.p. 162. Request van Friesland tegens de Ommelanders, over de goederen van Gerkeskloolter. 15. juny. Ibidem p. 167. Ordonnantie 's Hofs van Friesland om de Ommelander beesten vry te laten pasfeeren. 20. Juny. Ibidem, p. 171. Ordre van Rennenberg aan de bevelhebbers in Delfzyl, ten einde die plaats te mogen opgeeven. 22. juny.

By Winfem. Chron. f. 668. Naamloofe brief, gefchreeven uit Groningen aan den Overfte Wigbold van Ewfum. 30. juny. In Chron. MS. Ab. Eppens. Misfive van den Graaf van Rennenberg aan den Prins van Parma. 13. July.

By Bor l. 15. /'. 218. verfo. Ordonnantie van Matthias op het krygsvolk. 16. July.

By Swartfenb. l.c. p. 195. Bevel van Borg. en Raad op de kerkendienaars .der beide Oldampten, om dc catholicque ceremoniën

Sluiten