Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S7o REGISTER van

Stad Groningen ter bevestiging van het ftapelregt, en om de juftitie in de Ommelanden te doen adminiftreeren door een Lieutenant en vier Hooft mannen, by de Stad te kiezen, in April, in de Stads Arcb. C. 2. 6. Brief van Wigb. van Ewfum, Adriaan Ripperda, en Eisfo Jarges nopens de aanhandeling van een gewapend ichip. 24. April.

in Chron. MS. Ab Eppens. Pointen en articulen, waarop de krygsluiden te Winfum en Warffum zig hebben overgegeven tot behoef der Kon. Majefteit. 8. Juny. Ibidem; mede by Bor l. 16. f. 32. Placaat van de Staaten Generaal der vereenigde Nederlanden, waarby de Koning van Spanjen word verklaard vervallen te zyn van de overheid en heerfchappy deezer Landen. 26. July.

By Bor l. c; Cau l. c. t. 1. col. 25; Du Mout Corps Diplom, t.g. p. \, f 413, Zettinge en ordre op de munt, door Koning Philips. 5. Sept.

In de Stads Arch. P. 1.4. Ordre op het loon voor de mulders in Groningen. 17. 08. b Gecit. in aant. Sententie, ofte berecdinge der Hooftmannen, tusfchen de Dy rigters van 't Zandt en Vierbuiren, en de Zylvesten der drie Delfzylen, aangaande de dykfchouwinge. 14. Nov.

Ter Secret. der 3 Delfzylen; en by myinH.S.

1582.

Adres van Johan Rengers ten Post aan de Heeren Gedeputeerden van Friesland. 24. jan. In Chron. MS Ab. Eppens.

Adi-

Sluiten