Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Z72. REGISTER van

Privilegie ofte oftroy van Koning Philips aan de Stad Groningen, over de Hooftmannen kamer, het ftapelregt, en vertier der bieren in de Ommelanden öcc. 31. 0&.

In de Stads Arch. A. 2. 4; en by Alting l.c. Oftroy van gemelden Koning aan de Stad Groningen , om bier en wyn accyns te mogen heften tot der Stads behoef.

In de Stads Arch. G. 1. r. Brief van gemelden Koning, dat de accynfenvan wynen en bieren, in de Ommelanden by tapmaate geeonfurheert, te Groningen in eene gemeene kist zullen worden gebract. Ibidem A. 2. 6. Nog eenige brieven van Koning Philips.

Ibidem A. 2. 7. Octroybrief van den Koning van Spanjen aan de Gravinne van Arenberg, om eenige tollen te mogen heffen tot betaling, en onderhoud, van25man bezetting op het flot te Wedde. Ibidem J. 3. 2. Renovatie van de keur, op het gelag der wyn en biertappers. 6. Nov.

In de app. agter het Stadsb. Publicatie, waarby de waarde van een korte groote gelyk geftelt word aan een brab. fluiv. 8. Nov. Gecit. in aant.

1583-

Placaat des Konings op de reformatie des Calenders. 10. jan.

In het 2de Placaatb. van Vlaanderen p. 729. Placaat der Hooftmannen-kamer tegens de vvederdoopers, fectarifen, &c. 23. May. In Chron. MS. Ab. Eppens.

Com*

Sluiten