Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

m REGISTER van

Brief van de ballingen te Emden aan Commisfarifen alhier. 4. Aug.

In Chron. MS. Ab. Eppens. Sententie van Borg. en Raad tusfchen de kremers en kleermakers. 6. Aug. In het kremer gildeb. Placaat om voortaan het borgerregt te Groningen met dübbeld geld te winnen. 7. Aug. Gecit. in aant. Antwoord op de brief der ballingen te Emden door Claas ten Buir uit Oterdum. 14. Aug. In Chron. MS. Ab. Eppens. Misfive van Mello Broerfema en Abel Eppens aan den Syndicus, gelchreven uit Emden. 15. Aug. Ibidem.

Adidem van Claas ten Buir aan Nicolaas Kater. Ibidem.

Publicatie, waarna verfcheide geldipecien zullen gereekent worden in cas van aiiosfing, en paiiement. 4. Sept. v J

Gecit. in aant. Misfive van den Syndicus Verrutius aan Mello Broerfema, en Abel Eppens. 10. Sept. In Chron. MS. Ab. Epp ens. Ordonn. van Borg. en Raad etc. op het Ruk van brand, en allarm. 13. Ocl. Gecit. in aant. Adidem om, geen nering te doen, zonder te hebben het borgerregt. 27. Ocl. By my in H. S. Adidem, verhoogende viervoud alle de boetens, op verbale en reële injurien geftelt. Ibidem.

Adidem op de Procureurs, 2. Nov. 1 in aant.

Sluiten