Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CHARTERS enz. z?$

Publicatie der Hooftmannen kamer, hoedaanig de fchattingen in de Ommelanden door de eigenaaren en meijeren moetengedraageri worden. 3.n0v. in Chron. MS. Ab. lippens. Ordonn. van Borg. en Raad op het brouwen» 13. Nov.

Gecit. in aant. Requcsten, geprasfenteert door Prelaten, Ede« Jen, en andere uit de Ommelanden aan Lieut. en Hooftmannen, klaagende over den Olderman, en de Stad Groningen. 19. Nov. Ibidem.

Koopbrief van een huis in Caroli weg.

In de Stads Arch. F. 1.3. Adidem van een heerd lands tot Winfum, het voorwerk genaamd.

Ibidem E. 2. 6. Adidem van fes akkeren lands te Scharnier,

Ibidem 1. 2. 5.

Register der gronden, op welke Otto Graaf van Benthem gehad heeft het regt van gruns/ing. Ibidem F. 1.4. Brief, waarby Arent Graaf van Benthem dat regt van gruns/ing op eenige huizen binnen Groningen aan gemelde Stad afdaat,en verkoopt. 19.Juny. ibidem; en Jommarie by my. Misfive van Abel Eppens aan den Borgem. Joachim Ubbena. 23. Juny.

In Chron. MS. Ab. Eppens. Commisfie voor Francois de Verdugo, als Kon^ Maj. Stadhouder van Stad en Lande. i.July. Gecit. in aant.

Kka A&f

Sluiten