Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'&?6 REGISTER van

ASïe van handligting en gratie, door zyn Alteze aan den Borg. Derk SchafFer verleent. Ibidem.

Afte van den Breeden Raad in Groningen , daarop aan gemelden Borg. Derk SchafFer verleent. 17. July. By my in H. S. Specificatie der nootivendigheden in de fchants tot Oterdum, met de dispofkie van Graaf Willem Lodewyk. 19. July.

By Winfem. Chron. ƒ. 755.

1586.

Infiruét/e der middelen om Groningen tot reden te brengen, door Graaf Willem Lodewyk toegezonden aan den Graaf van Leicefler. 18. Febr. By Bor. Nederl. Oor/. I. 2.1. Memoriaal der ballingen aan den Graaf van Leicefter. 8. Juny.

In Chron. MS. Ab. Eppens. Placaat van den Graaf van Leicefter, op het afdoen der fauveguarde. &c. 5. July. By Swartjenb. 4. d. p. 630. Publicatie van Borg. en Raad op het verdeden der nobelen, voor de afzetting by den Rentmeefterder koopfchatten ontfangen; als mede om voortaan het fcoopfchat binnen twaalf weken na gehoudenkeerskoop te betaalen. n. Sept. Gecit. in aant. Adidem, verbiedende het arrefieeren van brieven in de Stads fchryfkamer, onder den Secretaris aldaar. 12. Sept. Ibidem.

Koopbrief van vier jukken lands te Maarflac, en 't Redgerregt van half Menfingeweer en Maarflac, Pbergum, en lutke Saaxum.

In de Stads Arch. E. 2. 7. Brief,

Sluiten