Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CHARTERS en2, a8t'

Commisfie tot het doen van befteeding der aardwerken in de fchans Sokkamp. 13 July. By Swartfenb. I. d. p. 793. Placaat van Burg. en Raad tegen het nemen van fauvegarde van den vyand. 17. Aug.

Gecit. in Chron. MS. E. E. Phebens p. 3054 Brieven van Prins Maurits en de Generaale Staaten aan Groningen, met het antwoordt Gecit. ibid. p. 308. Keerskoopbrief van een huis aan de oostzyda in de fieereftraat, en uitgaande in Gelkingeftraat,. In de Stads Arch. F. 1. 7Order op de wyze van inneeming der reeken van de Pontkamer, en fesfie der Gecommitteer* den. 4. Dec.

By my in II. S.

Placaat van Burg. en Raad tegen het neemen van fauvegarde, en trekken naar den vyand &c. 20 Jan. Gecit. by Phebens l. c. p. 312. Order van Burg. en Raad aan het Schuitluiden gild, op het ftuk van prelfen. 8. Febr. In het gildeb. der fchuitluiden. Misfive van Robles aan Capitain Grootvelt. 13 Febr.

By Swartfenb. I. c. p. 812. Adidem van Boymer aan den Capit. Grootvelt te Groningen, 21. Febr. Ibidem p. 813. Misfive van Graaf Willem Lodewyk aan de Staten van Friesland, over de Bellingewolder-Schans, Winfchoten, etc. 24. April.

By Winfemius in Chron. f. 809. Misfive van Graaf Willem Lodewyk, tot opmaaking van de fchans op Delfzyl. 19. May. By Winfemius l. c. f. 810.

L1 Adi-

Sluiten