Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«82 REGISTER van

Adidem van den Hopman Cornput aan Graaf Willem Lodewyk, over de gelegenheid des krygs in deeze Provincie. 26. Aug* Ibidem f. 811. Adidem van den Graaf Willem Lodewyk aan de Staaten van Friesland, over de krygsoperatien in deeze Provincie. 24, 20. Sept. Ibidem f. 814. Refolutie om geene paspoorten te verleenen, ten einde uit Groningen te reizen, a. Nov. By Sxvartfenb. 4. d. p. 847. Refolutie van Friesland over de uitgeweekene Edellieden uit de Ommelanden. 17. Nov. Ibidem p. 849. InftruCtie voor S. van Hottinga etc.

Ibidem p. 850. Aankoopsbrief van eenige Stads gronden in de Steentilftraat, voorheen 361531 aan Claas SchafFer verzet.

In de Stads Arch. E. 1. ar. Verzegeling van 47 roeden lands, van Johan Waardmg, buiten de A-poort. Ibidem 1. 1. 3.

1594-

Inflruclie voor des Raads - deurwaarders. 14. May.

Gecit. in aant. Misfive van Graaf Willem Lodewyk aan de Staaten van Friesland, over de belegering van Groningen. 14. May.

By IVinfemius l. r. f. 816. Inftrucrie voor de Frieffche Commiffariffen tot de reparatie der Bellingewolder, en Bourtanger fchanffen. 1. Juny. Ibidem f. 821.

Mis-

Sluiten