Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CHARTERS enz. 283

Misfive van Prins Maurits van Naflau aan den Magiitraat van Groningen. 15. Juny. By Bor L. 31. f. 26. Tractaat tuflchen Prins Maurits, den Raad van Staat, en die van Groningen. 22. July. In de Stads Arch. B. 1. 8. By Bor l. c. f. 43; Winfemius f. 817; en afzonderlyk gedrukt. Accoord tuflchen Prins Maurits, en den Overften Lauckema met het verder guarnifoen in Groningen. 22. July.

By Bor l. c. f. 44; Winfemius f. S19.

^•^•4'^•^•^•^•^••^

Lyst van Stukken, welker juifle jaartekening niet zeker kan opgegeeven zuorden.

De algemeene Frieflche wetten. (Deeze bevatten in zig DE ZEVENTIEN RESTEN, DE VIERENTWINTIG LANDREGTEN, DE KEUREN, EN OVERKEUREN, enz.') _

Deeze zyn gedrukt voorhanden in het oud Friesch, en oud plat Duitsch, en zommige ftukken in het Latyn; als by

Schotanus befchrijv. van Friesland \ by van Wicht aant. op het Oost Friesch Landregt; in de AnaleBa van 't Oron. genood/bh. P. E. I. P; en onlangs uitgegeven te Campen by Chalmot, onder den titel van OUDE FRIESCHE WETTEN; en ongedrukt in verfcheide MSS. Landregt van Fivelgo, onder den titel PRIMUM PLEBISC1TUM IN F1VELGONIA. (in 't Latyn, en oud Duitsch.')

By de Heeren Driesfen, en my in H. S.

L 1 2 Land-

Sluiten