Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a86 R E G I S T E R van

, Ontwerp van het verdrag met den Biflchop van Monitor, om eenen weg over het Pekeldermo.r te maaken.

Ibidem M. 3. 6.

Specificatie der geledene fchaade door Hero van Doorn um.

Ibidem O. 3. 25. KJagten van die van Sneek over de Groningers.

Ibidem O. 3. 41. & Particuliere zoenen tuflchen Groningen, en zommige Fneflche Edelen. b ' Ibidem O. 3. 51—54. Misfive van Weflergo aan Groningen en Ooftergo, met een volmagt. Ibidem O. 3. 43. KJagten van die van Franeker over de Groningers.

Ibidem O. 3. 42. Request van de voerlieden van Annen, Eext, Gieten, tegen de Stad Groningen, over het herfstvoeren.

Ibidem C. 1. 19. Rcnverfaal wegens den rentebrief des Graven van Oost-Friesland, groot 12000 Ryksd. Ibidem H. 1. 5. Accoord met den Hertog van Gelder, waarby hem befprooken word duizend guld. 'sjaars, voor de befcherming van Stad en Lande.

Ibidem A. 2. 5. ■ Ordonnantie op het falaris der deurwaarders in zeker exploict.

Ibidem A. 2. 17. Eed van den Secretaris der Hoofdmannen Kamer aan Karei van Gelder.

By de Heeren Driesfen in H. S.

Adi-

Sluiten