Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

üS8 REGISTER vai*

Lyst van Stukken, na dat reeds let voorgaand regifter afgedrukt was, ter band gekoomen.

806.

Dispofitio Imperatoris Caroli Magni, Frifiara adjudicans Ludovico.

By Du Mont Corps dipl. torn. lp. 4; Lunig Reichs Arch. t. $.p. 2.

1233-

Taxt op den Sturtol op de Wefer: zynde die van Appingadam vry.

Gecit. in das grundl. herigt uber die Stadt Bremen. fol. Eee.

1235.

< Diploma Ottonis, Epifcopi Trajectenfis: in quo inter teftes Ecbertus de Groningbe.

By Lunig Spie. Eccl. cont. I. p. 361. 1245.

Brief, beleden voor de Al dermans ac univerfttotem in Groninge, waarby Alfgerdis, en baare zoonen Occo en Gergardns, aai/het Convent van jefle verkopen de bona abedingonum voor 140a ponden, xviij. Cal. Decembr.

In originali, voorzien met het uithangend Stads zegel van de Walburgskerk.

1262.

Brief van degemeene boeren van Zuidlaren, waarby dezelve aan het Convent Adewerdt verkopen de goederen Gronesbeke en Prumefteke.

In een brief, door den Etftoel van Drenth gevidi-

meerl anno 1529.

Sluiten