Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

m REGISTER va«

de kerk van Rottum, door de gezamentlyke Rigters van Hunfingo. op Simon.

In originali, met bet uithangend zegel van

Hunfingo.

Orodragc van het Mantings goed, 0p Remigius, In II. iit.

1396.

Adidem. van eenige tienden in DiJght, aan het Convent Efl'cn. zat. na Pinxt. Adidem,

Verdrag over het Hyddama goed te Uthuizen. met de Kerk aldaar, op Medardi. Adidem.

Schuldbrief van Titardus Hunkarna. op Matthias,. Adidem.

1399.

Overdragt van land door het Convent van Wer-, phum aan Tadeke Hiddama in Uthulen. op Martini. Adidem.

Adidem van een huis in Frcderyks - ham by Uithuizen.

Adidem.

Pagtbrief van het Mantinge goed,onder het Con^. vent Ellen, r.a paafch. Adidem.

1403.-

Bulla Papae Bonifacii JX, data Commendatori et fratriöu* domus Hofpitalis in Wytvvertli, confijrmansomnia privilegia, autea eis conccila. 2 Non. Maj.

In originali.

1405.

Vidimus van Borg. en Raad in Groningen van

eene

Sluiten