Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

&$6 REGISTER vak

1428

Teftamentaire gifte van Johan van Hervorde, ert vrouw, aan de Meeftériche en zufteren van vroa lUenolda Convent in Groningen, van 29 guldens rente, um daarvan aan tien kloofters, iel bekuolïung van oly, uitdeeling re doen.

By dun Heer Hooftman Keifer in ff. S.

Concluli tfinalis ludicum parochiarum minoris Menternae, Oterdum, Woldmonnathorp, et Borgisloe, de quidam parte aggerum de novo erigendorum; in e. monafteria de Menterna, er Werphum. feria proxima poji fe/lum Laurencd martiris. In originali.

1430.

Vidimus van Gerardus Hoogftraten des brieft, anno 1415. afgegeven, over de opkomften van da capelle te Cropsvvolde, 26. Sept. Aaidem.

Brief over de voorwaarden der aanneming van een conventuaal in het kloofter Wytwerth. op Gr& gorius.

In tl. S.

Verkoop van land, dnorHïddeEwisma (Ewfum) Hovetlms in Middeiftum. na Margarethe. Adidem

Zeventien koop, en wiflelbiieven van land, 1409—1431. Adidem.

H33-

Koopbrief vin een huis in de Keerlsxveg te Gr» pingen.

By de Heeren Driesfen.

Sea-

Sluiten