Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<#8 REGISTER van

fhctas ab Epifcopis, Perfonis, et alii.s, qui partes Concilii Balilienfis fequebantur. xi Cal. Jul.

By den lieer Hoofi man Keifer in originali. Miilive van Appingadam aan Groningen, veizoekende vrygeleide voor tien buirmans ren Damme, by de Hooftlicden gedagvaart. na S. Jacub. Ibidem in H. S. Koopbrief van Helprich vSickirg te Anlo van land, aan de Minifterfche en gemeene zusreren van den Olden Convent in Groningen , bezegelt door den Kerkheer van Anlo. op Bonif. In H S.

Twee, en twintig koop, en wifTelbrieven vaa land, C1431—X445). In H. S.

1450.

Overdragt van land te Saaxum, bezegelt door Hoitatus, Hovetprieftcr van Menlinghalve. op pinster avond.

In originali.

Uitfpraak tulfchen het kloofter Feldwirth , en

Godlinfe, over den uiterdyk aldaar, dingsd. napaascb. By de Heeren Keifer, en Drieffen.

1453-

Koopbrief van roggeland te Eext in Drenth, gezegeld door Johan Potter, Raedtman in Groningen. In H. S.

-454-

Voorwaarden der aanneeming van een conven* tuaal in Geertruids gasthuis te Groningen, doyr

de

Sluiten