Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t HARTERS enz. 3or

H73-

Lantwiffel te LutkeSaxum, beleden voor den Perfoon en Cureet van Baflo. /« H. S.

Uitfpraak van Unico Ripperda, en Johan Rengers ten Pofl, als zegslieden, tuflchen het Convent Feldwirth, en Willem Clant, over den uiterdyk te Bierum. op Falen tini.

By de Heeren Drieffen in H. S.

1474.

Conventie tuflchen het Convent Feldwirth, en de Heeren Clant en Alberda, over den uiterdyk te Godlinze, voor reminifc. Ibidem.

Brief van de Abtdy Corvey over de beleening van Weflerwolde aan Heer Addinga, dat het zelve niet moge (trekken ter praejudice van den Biflchop van Munfter. na vinc. Petri.

In een originele vidimus van 1647, by den Heer W. Cremers. Vidimus des briefs van 1353, waarby de Heeren Elteken in den üert, en Meynolt in den Oert, eikend worden voor fundatoren en patronen van Wytwert.

In originali.

1478,

Bulla indulgenthrum , civibus quibusdam Groninganis concefla, per Lucam, Epifeop. Sibenicen. ex auctoritate Papae Referendarium, et Nuncium, cum poteftate Legaii de latere deftinati, nee non jndulgentiarum anni Iubiler1 executorem unicum. 27 july. cum formula ablblutionis.

Jü originali, by den Heer Prof. Lubbers.

Nd 3 i48q.

Sluiten