Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CHARTERS ENZ. 303

der eede hadden verklaard, dat allynghe Godlinfes ut er dyk valt toe Godlinfe toe rechte, na Pontiaan.

By de Heeren Keifer, en Drieffen in H. S. 1484.

Uitfpraak tuflchen het Convent Effen , en de buiren van Haren, over de afwatering door de Eslervval.

In H. S.

1485.

Afkoop van den Abt, en het Convent Feldwirth, over de nalatenfchap van eene geprofeffede raonne aldaar.

By de Heeren Driesfen in H. S.

Litterae Henrici, Epifcopi monaflerienfis, et Ecclefiae Bremenfis Admimflratoris, datae Abbati et Conventui in Thefingen , alias germania, ordinis Benedicti, partium Frifie, approbantis incorporationem, et tranflationem monafterii de Buris, in monaflerium de Thefinge. r5 Julii. In originali.

1489.

Uitfpraak over de aanneeming van Hidda in het Con vent Feldwirth, en over de goederen, door haar daar in te brengen, na uitkeering derzelver zy ewelyk en erflyk van vaders, moeders, broderen, en fuft er en erfnijfen zal afgewyzet worden, op Agnete.

By de Heeren Driesfen in H. S.

1491.

Uitfpraak van den Ridder Johan Rengers, Haj'o Ripperda, Rolof Mepfche, en Ufke ten Damme,

vol?

Sluiten