Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CHARTERS &vg. *9§

Graaf Edzard, tulfchen het Convent Wytwert, en Gornelius to Nyenhuis. op S. Meerten. In originali.

1507.

Uitfpraak van Graaf Edzard, Stadhouder, als 'gekoren Overman, beneffcns gevolmagtigde Raaden, en des Hofgerigts byzitteren; waarby het Convent Feldwirth toeaekent word al de uiterdyk, en dyksvoet te Bierum, 'rriyi allen ioebehoer, heerhcheit% eigendom, anwafjynghe und verbeterynghe , boven en beneden water went in de zee. Dond na Dion, By de Heeren Kei/er, en Driejjen in H. S.

1510.

Uitfpraak van Rodolphus Poppinck, Cureet en Commiifanus ten Damme, en Eggert Ripperdaj Hovetling en Redger te VVytwert, als gekoren zegslieden, omtrent den Bierumer uiterdyk. maand, na Oculi.

Ibidem.

Conventie tuifchen de buiren van Zyldyk op dett Zande, en het Convent Feldwirth, of Oldenkloos* ter by den Dam , als ook Wittewierum, omtrent derzelver dyken; behelzende eene volleedige repartitie, en dykrolle. op Mauritii. Ibidem.

Uitfpraak van Boele Ripperda, Proost en Ho* vetling te Farmfum, en Redger ten Damme; SnelJeger Houwerda, Drost van Oterdum; en EverC Horenken, Kafteleyn; gefchikkeden der dyken we* gens Edzard, Graaf van Oostfriesland en der Omroelanden, tulfchen Eggerik Ripperda, en het Convent Feldwirth; waarby aan dat convent worden O 0 toe*

Sluiten