Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REGISTER van 1558.

Dykbrief van het kerfpel Oostwolde. 15 April>x By den Heer Omv. Trip in dl. S.

15.59-

Brieven, gefchreeven door de Gereformeerden ia Groningen aan die van Emden. 2 Mart.

Gecit. by Meinders O. K. G. torn. 1. p. 395. Placaat tegen de koopmanfchap buiten de pourten. 17 April.

Gecit. in aant. Adid.dat de biertappers, en mulders, van het bier en koren ceduls moeten halen van de cynskamer. 19 Sept. Ibidem.

1560.

Placaat tegen het bcfchadigen van boomen, tuinen, wallen, poorten dcc. i$ Januar. Ibidem.

Reglement op de prys der veen, en zwarte, turf.

zond. na Bartb. Ibidem.

156».

Public, van Lieut. en Hooftmannen, opzigtelyk het hernieuwen van de dyksrollen van Humfterland. 13 Maart.

By den Heer Hooftm. J\eifer.

15^3-

Dykbrief van het Oldampt, zynde een ampliatie van die van 1542.

Gecit. in den dykbrief van 1573.

Sluiten