Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'CHARTERS enz. 3ri

Uitfpraak van Lieut. en Hooftmannen, over het Opmaaken der Oxwerderzyl, en diep. 8 May. By den Heer Hooftm. Keifer in H. $.

1564.

Brief van Gife Weftervvold, Adminiitrator des Convents Uartha.

Onder de Archiv. le Appingadam. Brand - order, ar jan. Gecit. in aant.

Placaat tegen den uitvoer van koren, met de commisfie voor den opzigter. 4 Nov. Ibidem.

1566.

Placaat tegen particuliere Joteryen. 30 Mart.

Ibidem.

Adidem tegen bedelaars &c. 23 Juny. Ibidem.

Regiem, op de Stads wagters. Ibid.

1567.

Explicatie der uitfpraak over de Oxwerzyl, 28 Febr.

By den Heer Hooftman Keifer in H. S. Order op de prys van het runtvlees, boter, vis «te. 28 April.

Gecit. in aant. Uitfchryving van een biddag. 30 Dec. Ibidem.

1568.

Order om hier en te lande alles te repareeren;

wac

Sluiten