Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXV. Wat is Wellevendheid? XXVI. Wat is Confeientie? XXVII. Wat is pligt ? XXVIII. Wat is er al te vragen?

XXIX. Wat is redelijkheid ?

XXX, XXXI. Wat is Bon ton? XXXil. Wat is Dankbaarheid ?

XXXUI. Wat is een Eed? XXXIV. Wat is Weelde? XXXV. Wat is een Patriot? XXXVI. Wat is Promotie?

XXXVII. Wat onderfcheid is er tusfcb.cn Despotisme cn Regeeringloosheid ? XXXVIII. Zijn plegtigheden nuttig? XXXIX. Wat zijn droomen? XL. Wat is Eer ?

XLI. Wat is toch zich zeiven gelijk zijn? XLH, XLIII. Wat is geveinsdheid? XLIV. Wat is Eerlijkheid? XLV. Wat is Verdraagzaamheid? XLVI. Wat is gezegend, wanneer men niet tevene

aan het verbeteren der gebreken denkt ? XLVII. Wat zijn Titels? XLVIII. Wat is Hoop? XLIX. Wat is een Burger? L. Wat is Geduld? LI. Wat is Wraak? LIL Zal 'er nog meer volgen ?

Sluiten