Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t) Ë

V R A A G - A L.

(No. i.)

Ouid tmto digntim feret Mc promisfor hiatu?

HOR A T.

^^at vreemde Titel !s dit ? De vraag-ai,? zoo roept rtiisfchieri het grootfte deel van het Publiek, op het verfchijnen van dit nieuw WeekUtd uit; wat nieuws zal die man voor den dag brengen ? zal het wat van belang en de moeite waardig zijn? Wij kennen Spelïators, Denkers, Rhapfodisten, Janusfen, Ismaëls, en eene mand vol Vrienden, Menfchmvrienden, Godsdienstvrienden, Vrienden van 'S Vaderland, van de Jeugd, Kindervrienden; wij hebbett Snappers, Praatvaêrs, Zedenmeester, ; maar «eat vraagAL! Wie heeft daar ooit van gedroomd? Wisjewasjens 1 zegt 'er één, die in het land der blinden koning is; wat zou dat zijn?Een blad met vraagen? en dat zonder Kate* chismuste wezen ? Wel niets is gemaklijker dan te vraagen. Eén gok kan immers meer vraagen, dan tien wijzen kunfiefl beantwoorden? Een ander, die wat verder meent te zien, dan zijn neus lang is, zegt, met eenebedenklijke houding! „Ja! Wie Weet, of hier niet een adder onder't gras ligt?Meri durft dikwijls niet al zeggen, wat men wel wilde, omdat men bang is voor de gevolgen; wie weet of de Schrijve? niet denkt: „ In een vrij Land ftaat het vragen toch vrij» en dat kan niemand beletten >" Misfcrnen zal hij al vragende waarheden zeggen , die anders niet overal herberg vinden of even vriendelijk ontvangen worden.'*

Sluiten