Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4" II >

het gemeen en bijzonder leven, oua

den? enz enz. enz. beöordeelen, die

Mij dunkt, en ik laat het den Lezei b ^

verftand van predikatiën-maaken he«ft. * ^ ar? e„ - dan de omftand^n ^ f^en,'ais ook het wanneer? de revue .ouden^ P zwaavigbeidbaamiddel, waardoor? Dit:«* »^ hun met ren, als de vraag, of de * noe?dc hun bek of met hun achterfte maaien vraag gedaan was' met dnft? fflt> ^

lcs tot het °°gme ;pntoe(Tepast. Zou dit niet al vn, zeide, moeten worden «*^P* verklaarde?

WGZen' i" t tÏ^mijne Toehoorders niet

En evenwel zou * me ^ en ^

magtig verveelen? Zouden 3 inhadden? Zou

inflaapen, als of zij eene dofis »* [k met de

het mij niet bunnen overkomen te wn ^ ^ ^ oogen geüooten p^kte, dat de I r ren mij verlaten ^T^JL, Dominé wil jy de kark maar fluiten, ais ju

Ik ga ook maar heen? „oodzaaklijkheid,

ls het niet gelukkig, dat* met! ^ ^

en ook niet voornemens beo. «*• ^ fa£>

-^rrdenkiiUvan mij enanderen eens te bepaalen bij die vr^^ ^

Is deze vraag met ntere tot. d niet WMrJW. en «tri.,»de tw L onv€rWrnl,jk onze ziel door eene "SerchaPe" wereld niets te

op gezet is ï Of hebben wu hier op

Sluiten