Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 14 >

dien JEsus waarlijk 'f^^S^^ ïü-aw. en de J"g^ ™s£SiÏÏ ^weest, hadt, dan ^«^J™ welk mensch zou zijne Prae™ venï & tand-,^ Sseh zijn de magngen der a rde omtrent^ verainiteit ! Als net °P .. .. f0idaten gereed ; dan latos «"begrijpelijk 1^ het bloed

maakte hij 'er geene confclX "den te mengen. Maar, der Galikërs met hunne offerande te K Keizer of m bclecdt jesus • g^f"^^^^^ te getuigen ; Stadhouder e vvezen maaym ^ rfe ?

en nu zegt filatos • , ^ f ijker recht op den kop •Bw«! Mi] dunkt k.hebden 'P) de met de ze.

getroffen! Is nu alles niet. rech ^™ Nu verders: len dezer wereld , die m het b°°fee^zin deze vraag :

Doen niet ^f^^^Jnl^ ziel te kwellen ?^at is waarheid! Wat behoeven «v i dg methet onderzoek der waarh d? \A l.un^ rf leerden over, die er v<1" d n> En als dit nu

^Tï^ d?d.^ "LTalfeen voor' de geleer-

ge geléérden; die arme geestJgj^jj J wat is eene weegfcbaal , aan eene ee^ om zwaar engewtgt.g is, en f e . l.gtite^ ^ ^ hoog ü Nu daalen de Be^tó»J™d door het overwigt hunne eerwaard,gheid,en ^ ^leerac ^ va„ hun Gncksch ,r. ^^adfche hguuren, en Phyfifche kunstwoorden en Mathematrlcne g fch ^

fche Experimenten, enz.J™: ™^ waarheid hun bo-

Hemel! waar zou d,t.op Mijnen ^ Zoo veel , dunkt mij, « ™ ^s 'gelijk de Stadvraag, w« « *«r*«d- niet moe en oo g ^ ^ houder p.latos ze deedt md.en j ^ S? 2fï ^tT»j dan wel gemaklijk antwoord te wachten? wat 1"*r**tf a-J- dat ik

Verwondert gij u, Heer ,^lf ^f^^e beantwoor-

Sluiten