Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE

VRAAGAL.

(No. 80

Wat is Recht?

LIeb ik het niet gezegd, dat zelfs de Titel van vraag-al, tot menige vraag aanleiding zou geven? Naauwlijks werdt het eerfte No. van dit weekblad uitgegeven , of men onderzocht ea vraagde naar den fchrijver; en dat het grappigst van allen is, 'er zijn lieden geweest, die op zeker iemand gegist hebben, wien men, tegen zijn wil en dank, alles fchijnt te willen opdringen, niettegenftaande hij één en andermaal reed» openlijk foortgelijke gisflngen en uitftrooifels heeft tegengefproken, en in de daad van de familie van de scrible russen zou moeten zijn, welken zoo veel geruchts in de geléérde wereld gemaakt hebben, indien hem alles waarlijk toebehoorde, wat op zijne rekening gefteld wordt. En wat doet het toch uit, wie de fchrijver is?

Maar heb ik het ook niet gezegd, dat mijne vraagal weder aan anderen aanleiding zouden geven tot nieuwe vraagen? Het volgende is daar van een bewijs: Ik heb bet ontvangen van eenen onbekenden begnnftiger, maar H die

Sluiten