Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 75 >

bewustheid hadden; Ik wil ook mijn horoscoop niet Istnn trekken; W£iit om cc waarheid te zeggen, ik ge'oof, dar 'er vrij wat bedrog onder loopt, en ellendige misrekeningen plaats kunnen hebben, ook denk ik, wat hebben de frarren, die lieve ftarren, die daar zoo hoog in de lucht ftaan, met mij tfi doen? Indien wij alles voor uit wisten, zouden wij 'er wel gelukkiger aan zijn? Behoeft daar wel een breed vertoog toe, zoo als dat van oellert is? Wat zegt het fpreek woord ? Ik houde veel van fpreekwoorden, want de wijsheid der tUuen is 'er in bevat: „ alles te weten, cn alleen te flapcr, is ongezond "

Maar, al wordt dit duizendmaal gezegd, cn gcfchreven, al krijt men de nieuwsgierigheid naar het toekomftige in boeken, en van Kanfels voor dwaasheid uit, evenwel is het zoo algemeen onder alle menfehen , alle volken , alle tijden en oorden, dat 'er eene Divinatio is, een voorgevoel, eene voorbeduiding, een voorgezigt, eene voorwetenfehap van het aanftaande, dat ik vraagen moet, zou hier niet eenige grond voor wezen? Zou 'er niet in de daad iet z'jn, waar uit zulk een algemeen vooroordeel is voortgevloeid? De koe heet toch niet bont, of zij heeft hier of daar een vlek.

Menigmaal heeft 'er zich de regeering meede gemoeid, om alle waarzeggers, en horoscoop-trekkers te hamen, en te ftraffen; maar wat zegt tacitus: Hoe genus hominum potentioribus infidum , Jperantibus fallax , velabiturfemper et retinebitur. „ Die foort van lieden, dat van de grooten niet veel vertrouwd wordt, en de hoop der genen, die hoopen, vaak te leur fielt, zal altijd verboden, en nogthans altijd aangehouden worden."

Ik geloof, dat de menfehen door hunne verbeelding, door hunne hartstochten van vreeze of hoop, door zulken, die daarvan hun gebruik weten te maaken, om de K 2 ho°?

Sluiten