Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 78 >

veel en meer dan in den Bijbel? Wat floegen 'er veelen geloof aan? anderen hebben 'er om gelagchen; Wat zouden zij gedaan hebben, als zij geweten hadden, dat IIeve kersteman de auteur en fchrijver was? Na. derhand \erfcheenen 'er Astrologifche Triumfzaalen enz. enz, van allerhande kleuren; Dan hadden wij een versjen van regiomontanus, dan een boekjen van jan liliënthai, dan van het Heilig katrijntjkn; En hoe het zij of niet, alle deze Profeeten, Zieners, Starrekijkers, enz. praaten van ongemak, van groote gebeurenisfen en omwentelingen ? Wel nu wat is 'er van dit alles?

Laat ons ééns nellen: Een fchip bevindt zich in volle zee, het is nacht, het waait een frisfche kcti, de lucht is buijig. Een van het volk roept: land, ik zie land, de branding voor ons! Daar komen 'er meer, die het zelfde roepen, fchoon de man, die op den uitkijk ftaat, zich ftil houdt. Wat zal nu de voorzigtige ftuurman doen? Zal hij gerust voortflapen ? Zal hij het geroep, dat zich meer en meer verbreidt. in den wind flaan ? Zal hij wachten, tot de man op den uitkijk roept? Die flaapt misfchien, die is misfchien wat kortzigtig! of zal de flutirman zelf eens uitkijken? met zijn koers en waarnemingen raadplegen? Kijkers en Glazen, Kompas, of wat hem helpen kan, gebruiken? Zulkcn van zijn fcheepsvolk uitzoeken, daar hij wat op aan kan, en die hij weet, dat goede oogen hebben, opdat zij eens uitzien? Zal hij dit niet alles doen? Hij zal immers even zoo min achteloos handelen,dan hij op het enkel geroep van een, die zich misfchien verbeeldde land te zien, terftond wenden zou. Maar als nu dat geroep van Jan Maat overeenkomt met de waarnemingen van den vorigen dag, als de man, die op den uitkijk ftaat, nu ook begint te roepen : ja land l de branding voor ons! Is het dan niet-:

over-

Sluiten