Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

♦C 8o >

in het kooren; alle de jongens doen hun wil en leeven ongebonden, als of 'er God noch zijn gebod was; ftel nu ééns dat 'er een ziener kwam, die mijn buurman de leeuw' voorfpelde, dar hij dus doende, geheel tegrond zou gaan, en ongelukkig worden, zou het evenwel kwaad zijn, als de goede man tot nadenken kwam op zu'k eene boodfchap, het ware dan evenveel, van waar of hoe deze ziener zijne zending had?

Indien ééns in een fchip, dat door Uormweder■ vn wat eeflineerd wordt, de Huurlieden onderling krakeelden, en Fan Maat braaf pluishairde, raasde en tierde, terwijl de Wind hand over hand toenam, en dan een als ziener zich opw:erp, en vjorlpelde, dat zulk een fdup onfeilbaar te gronde moest, en op een bank of klip vezeilep, zouden de fchepeÜngen wel reden hebben, om den ziener te belapchen ?

In deBnêftraat woont frank de Kruidenier, diei van overlang zijne zaaken met naarftig en zuinigheid heeft waa genomen, maar ééne zaak is 'er, waarin hij misfchien onvoorzigtig te werk g.ng uit groore voorzigtigheid. Hij heeft aan weerskanten een' buurman, wel zoo vermogend als hij, die dezelfde affairen doen; Nu keeft Mi telkens Contracten aangegaan met deze z.jne buuren, waardoor hij zich verbonden heeft zich m het uitventen en verkopen zijner waaren naar hun te fchikken. He «"volg hier van is geweest, dat hij menig proces met fijne buuren heeft gehad. Zj zijn jaloersch op e kanderen gelijk het lieden van ééne neering gemeenlijk gaat, en 'ondertusfchen heeft hij met beiden gecontracteerd, wanneer nu een ziener voorfpelde, dat frank wel gevaar kon lopen, van geruïneerd te worden, indien zijne buuren op nieuw overhoop raakten, was dat dan zoo geheelvreemd? Was het belagchlijk? En zou frank niet we doen, indien hij een beetjen op zijne hoede was?

Was ik een godgeleerden, ik zou er meer van kunnen ze„*en\ maar zal dit niet volftaan kunnen? en mag bij dit Nommer nier wel een Nsta Bene ftaan?

Te AMSTERDAM, bij a. BORCHERS en ƒ. WEEG E. En alom bij de meeste Boekverkopers, daar dezelve weekelijks a een en een halve ftuiver word uitgegeven.

Sluiten