Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< ï°7 >

wel een paar uitroepings-teekens dienen te ftaan ? Denkt 'er wel iemand, om te heerfchen-!!

Is Heerschzucht ook een algemeen gebrek, welk den mensch omtrent aangeboren wordt? wil hij niet heel graag over zijnen medemensen, of fchoon die even vrij, even gelijk, ter waereld kwam, den meester fpeelen ? waarom? misfchien om dat deze minder krachten, of een dofis minder vernuft bezit?

Vindt men niet de Heerschzucht reeds onder d kinderen, als zij famen fpeelen? Elk wil baas, elk wil mijn heer of juffrouw wezen, en de anderen moeten voor knecht of meid ageeren!

Is Heerschzucht niet vrij algemeen ? laboreert 'er ieder niet aan, wil elk niet graag heer wezen, al was het maar over kat of hond ?

Is het Heerschzucht, wanneer de vrouw met geweld de broek wil aan hebben, en alles in huis naar haare pijpen doen dansfen? Zijn 'er niet vcelen zulke heerschzuchtige vrouwen, echte dochters van eva' ten minften als de overlevering waar is, dat zij met de verboden vrucht in de ééne, en met een knuppel van den verboden boom in de andere hand, voor adam ftondt, en hem dus noodzaakte, om met haar te eten.

Is het Heerschzucht in dc geringe lieden, dat zij geern honden houden, en de kost geven, al hebben zij geen klederen aan het lijf, of geld, om eten te kopen? ja al trekken zij zelfs armen - geld ? gefchiedt dit niet al veel, om ten minften iet te kommanderen te hebben, en over zijn hond gezag te kunnen oefenen, daar men door onvermogen over anderen geen baas kan fpeelen ?

Is het Heerschzucht, dat veelen, om aan 't bewind te komen, zich zoo veel lager bukken en krommen, hoe hooger z'j verlangen te fteigen, even gelijk men een boog O a fte-

Sluiten