Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 123 >

De vraag heeft twee hoofdleden. Het eerfte hoofdlid beftaat weder in twee onderdeden, doch welke betrekking op eikanderen fchijnen te hebben : wat is Vriendfchap? waar in beftaat de waare Vrien .ifchap'

Recht zoo; Vriendfchap en waare Vriendfchap zijn te onderfcheiden, als klatergoud en fijn goud. Maar wat houdt mijn vraager voor waare Vriendfchap?

Is 'er niet een' Tafel-vriendfchap ? een Koffijhuis-vriendfchap? een Allemans-vriendfchap? een Vriendfchap, die niet langer duurt, dan een vrolijke avond duurt ? een Vriendfchap uit eigen belang!1 Vriendfchap met de grooten? enz. enz. Hoe veel Brieven-vriendfchapis 'er niet? mijn Heer en Vriend, en de ondertekening ; Ik ben en blijve uw dienaar en vriend. Maar is niet de fuperfcriptie zoo wel gemeend als de fubfcriptie ?

Of nu onder deze Vriendfchappen de waare is? en welke van dezelve de waare is? dan of de waare Vriendfchap van deze allen onderfcheiden is, dit is nu de groote vraaa!

Misfchien helderen voorbeelden deze zaak wat nader op. Is dat waare Vriendfchap, wanneer gnatho zijne opwachting geftadig maakt bij den rijken simo, daaglijks aan zijne tafel eet en drinkt, zonder daar in te misfen; zijne delicate fpijzen en lekkere wijnen prijst, en overal zijne Vriendfchap met simo verheft? Maar v. aar blijft snatho' daar zijn nu reeds vier weeken verlopen, en zijne plaats aan simo's tafel is open geweest? Simo heeft zijne uitgaven niet kunnen goedmaaken, en is genoodzaakt geweest, zijne tafel te reduceer en, en een eenvouwige burgerpot aan te houden Gnatho verfchijnt nu niet meer, hij vertelt zelfs in de flad, dat hij het wel dacht, dat Duwen eene fchoone plaats is. Is deze Tafelvriendfchap van gnatho waare Vriendfchap?

Damon is een Allemans-vriend. Hij is van daag even vriendelijk, even gemeenzaam met eupatris, als hij gisteren wa-s met antipater, fchoon deze twee lieden zijn van geheel ftrijdige gevoelens, gezindheden . en aart, zoo ftrijdig als vuur en water. Damon doet mij denken aan dien Engelfchen Lord, die door zijnen Biechtvader vermaand wierdt, om zijne vijanden te menageeren , opdat het hem te beter mogt gaan, indien hij ooit in hunne banden kwam te vallen " Dit hadt hij, gaf hij ten antwoord, altijd in het oog gehouden, zelfs omtrent den duivel; en daarom hoop ik, voegde hij 'er bij, dat zijne Excellentie mij met discretie zal behandelen, zo ik ooit in zijne handenmogt teraaktn. Is dat waare Vriendfchap? * Q 2 Wat

Sluiten